Reklamacje

ARGO S.A. jest gwarantem dystrybuowanych przez siebie towarów. Gwarancja na niszczarki Kobra udzielana jest na okres trzech lat na urządzenie, na urządzenia biurowe na okres dwóch lat, a urządzenia profesjonalne objęte są roczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku naturalnego zużycia części eksploatacyjnych tj. noży (z wyjątkiem niszczarek Kobra), wycinaków, bolców wycinających.

Kontakt

Dział reklamacji:
e-mail: reklamacje@argo.pl
tel.: 58 554 36 17 pnd. -pt. godz. 10.00-14.00

Serwis:
e-mail: serwis@argo.pl

NAPRAWA GWARANCYJNA.

1. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI:

2. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO TRANSPORTU

Reklamowane urządzenie należy przygotować do transportu tj. spakować i dołączyć do paczki:

 • formularz zgłoszenia reklamacyjnego
 • kopie dowodu zakupu

Zgodnie z warunkami gwarancji i instrukcją obsługi za odpowiednie spakowanie reklamowanego towaru odpowiada klient. Należy zachować oryginalne i kompletne opakowanie. W przypadku przekazania urządzenia do naprawy w nieoryginalnym lub niekompletnym opakowaniu, ryzyko uszkodzenia w transporcie ponosi nabywca. Opakowanie zastępcze powinno być możliwie dopasowane pod kątem kubatury towaru (urządzenia). Towar powinien być zabezpieczony od uderzeń z każdej strony opakowania poprzez zastosowanie materiałów wypełniających np. styropian, folie powietrzne, papier itp. Zaleca się odpowiednio oznakować przesyłkę naklejkami: „ostrożnie szkło”, „góra/dół”. W interesie nabywcy leży wykonanie jak najlepszego opakowania zastępczego. W przypadku zastosowania opakowania zastępczego do spakowania niszczarki, zalecamy spakowanie samej głowicy bez kosza.

3. ODBIÓR

Odbiór zgłaszanych reklamacji następuje za pomocą kuriera DHL. W celu wezwania kuriera należy wypełnić formularz na stronie: https://argo-sa.dhl24.com.pl/zwrot
Pola zaznaczone gwiazdką są wymagane.

Koszty transportu ponosi Argo S.A.

 

NAPRAWA POGWARANCYJNA.

Serwis świadczy usługi pogwarancyjne urządzeń których dystrybutorem jest Argo S.A.

Urządzenie spakowane z opisem usterki, danymi kontaktowymi należy wysłać na adres:

Argo S.A., ul. Magazynowa 7, 80-180 Kowale, z dopiskiem „Serwis”.

Na podane dane kontaktowe zostanie wysłana wycena naprawy. Wycena jest bezpłatna.

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (RODO) INFORMUJEMY, IŻ:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARGO S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk i można skontaktować się z nami telefonicznie 58 55 43 600, mailowo gdpr@argo.pl, osobiście w siedzibie,

 2. z obecnym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, później zwanego Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo gdpr@argo.pl,

 3. celem przetwarzania jest rozpatrzenie reklamacji, realizacja zlecenia wykonania napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych,

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jako niezbędne do realizacji zgłoszenia reklamacyjnego,

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy spedycyjne, serwisy napraw,

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres maksymalnie 5 lat od momentu zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego,

 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1. Zgłoszenie reklamacji:

 • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego pobierz
 • Wyślij wypełniony formularz na adres e-mail: reklamacje@argo.pl

2. Przygotowanie towaru do transportu:

Reklamowany towar należy przygotować do transportu tj. spakować i dołączyć do paczki:

 • formularz zgłoszenia reklamacyjnego
 • kopię dowodu zakupu

3. Odbiór:

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Argo S.A wysyła zlecenie spedycyjne do spedytora w celu odbioru reklamowanego towaru od klienta.
Na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie z nazwą spedytora i datą odbioru.

Koszty transportu ponosi Argo S.A.

Dostarczony towar należy sprawdzić niezwłocznie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w transporcie należy spisać protokół szkody wraz z kurierem (niezbędny jest podpis kuriera). Można to zrobić przy odbiorze lub w terminie 7 dni. Brak protokołu szkody będzie skutkować nie uznaniem reklamacji.

1. Zgłoszenie reklamacji:

 • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego pobierz
 • Wyślij wypełniony formularz na adres e-mail: reklamacje@argo.pl

2. Przygotowanie urządzenia do transportu

Reklamowany towar należy przygotować do transportu tj. spakować i dołączyć do paczki:

 • formularz zgłoszenia reklamacyjnego
 • kopię dowodu zakupu
 • protokół szkody

3. Odbiór

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Argo S.A wysyła zlecenie spedycyjne do spedytora w celu odbioru reklamowanego towaru od klienta.
Na adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie z nazwą spedytora i datą odbioru.

Koszty transportu ponosi Argo S.A

Dostarczony towar należy sprawdzić niezwłocznie po otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności ilościowych w dostawie należy najpóźniej w terminie 7 dni to zgłosić.

Zgłoszenie reklamacji:

 • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia reklamacyjnego pobierz
 • Wyślij wypełniony formularz na adres e-mail: reklamacje@argo.pl

Po zweryfikowaniu i rozpatrzeniu reklamacji decyzja zostanie przekazana e-mailem.